W Oscy Lekarze: Salvatore Cuffaro, Pierandrea Matthioli, J Zef Moscati, Giovanni Antonio Scopoli, Joanna Beretta Molla, Agostino Gemel Source Wikipedia

ISBN: 9781231914816

Published: August 2nd 2011

Paperback

26 pages


Description

W Oscy Lekarze: Salvatore Cuffaro, Pierandrea Matthioli, J Zef Moscati, Giovanni Antonio Scopoli, Joanna Beretta Molla, Agostino Gemel  by  Source Wikipedia

W Oscy Lekarze: Salvatore Cuffaro, Pierandrea Matthioli, J Zef Moscati, Giovanni Antonio Scopoli, Joanna Beretta Molla, Agostino Gemel by Source Wikipedia
August 2nd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 26 pages | ISBN: 9781231914816 | 10.69 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 25. Rozdzia?y: Salvatore Cuffaro, Pierandrea Matthioli, J zef Moscati, Giovanni Antonio Scopoli, Joanna Beretta Molla, Agostino Gemelli, Vincenzo Mario Palmieri, Ryszard Pampuri, Pietro dAbano, Ettore Marchiafava, Jerzy Blandrata, Paolo Cirino Pomicino, Alessandro Achillini, Girolamo Cardano, Girolamo Fabrizio, Gabrielle Falloppio, Paola Binetti, Maria Montessori, Gaetano Martino, Beniamino Donnici, Umberto Scapagnini, Leonardo Gigli, Giovanni Berlinguer, Luigi Galvani, Guido Viceconte, Vittorio Agnoletto, Marcello Malpighi, Scipione Riva-Rocci, Luigi Luciani, Giambattista della Porta, Giuseppe Nistic, Ferruccio Fazio, Girolamo Fracastoro, Antonio Vallisneri, Bartolomeo Eustachi, Filippo Pacini, Antonio Maria Valsalva, Anna Morandi Manzolini, Filippo de Filippi, Maria Dalle Donne, Santorio Santorio, Dominik Gherri, Carlo Forlanini, Jan z Pawii, Gaspare Tagliacozzi, Pietro Grocco, Antonio Pacchioni.

Fragment: Salvatore Tot Cuffaro (ur. 21 lutego 1958 w Raffadali) - w?oski polityk i lekarz. Wieloletni parlamentarzysta Sycylijskiego Zgromadzenia Regionalnego, minister rolnictwa i le?nictwa w rz?dzie sycylijskim, prezydent Sycylii w latach 2001-2008, senator XV i XVI kadencji. Oskar?any o kontakty z mafi? i skazywany w procesach karnych w kolejnych instancjach. Przez dziennikarzy okre?lany mianem Vasa Vasa (dos?ownie Buzi Buzi) w zwi?zku z propagowanym przez niego zwyczajem ca?owania w policzki na powitanie, kt rym - jak sam stwierdzi?

- mia? obdarzy? jedn? czwart? mieszka?c w Sycylii. Kszta?ci? si? w szkole salezja?skiej w Palermo, nast?pnie studiowa? medycyn? i chirurgi? na Uniwersytecie w Palermo. Specjalizowa? si? w zakresie radiologii. By? cz?onkiem rady Wydzia?u Lekarskiego i rady dyrektor w macierzystej uczelni. Za?o?y? sycylijskie centrum im.

Luigiego Sturzo. Zaanga?owa? si? w dzia?alno Chrze?cija?skiej Demokracji, pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego regionu organizacji m?odzie?owej tej partii i cz?onka w?adz wykonawczych sy...



Enter answer





Related Archive Books



Related Books


Comments

Comments for "W Oscy Lekarze: Salvatore Cuffaro, Pierandrea Matthioli, J Zef Moscati, Giovanni Antonio Scopoli, Joanna Beretta Molla, Agostino Gemel":


inseguilatuastoria.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us